Vadyondzi va sayense, Maths, Accounting va xiximiwa

Share the News

Hi: Tracy wa ka Novela “Dyondzo i xitlhangu xa vutomi bya masiku hinkwawo loko dyondzo yi ri kona yi endla leswaku swilo swa ku tala laha vuton’wini swi kota ku va swi fikeleleka leswaku ku va na ku humelela eka vutomi bya siku na siku” lawa hi marito ya ku huma eka mutumbuluxi wa ntlawa wo hlohlotela vaaki lowu tivekaka tani hi Mathematics, Solutions, Skills Development Centre yena Ubisi Pfumelani Joshua.

Solutions, Skills, Development Center wu vile an ntirho wa ku nyika masaqwadi eka vans VA xikolo lixi kumekaka emugageni wa ka mhlinga ehandlenyana ka doroba ra ka Malamulele. Murhangeri wa nhlangano lowu Ubisi Pfumelani Joshua uri: “xikongomelo xa ntirho lowu i ku yisa emahlweni ku tlakusa na ku hlohlotela leswaku ku va na dyondzo avel leyi vadyondzi va kotaka
ku yi fikelela. Vadyondzi VA hlohloteriwaka eka ti dyondzo at Math, sayese an Accounting laha ku hlhlteriwaka vadyondizi va ka giredi 8 ku ya fika eka giredi 12 leswaku va Kota ku humelela.

 

Download full article and newspaper here:

1-15 june 2017 1-15 june 2017