Muntshwa a hundzuka nhloko ya muti

Share the News

Mbuyelo mathebula wa makune mbiri-mune (24) wa malembe emugangeni wa Dzingidzingi handle ka doroba ra Giyani xifundzeni xa Limpo I vula leswaku mavoko ya yena hi wona ya endlaku leswaku a kumeka a kota ku hanya yena ni dyangu wa yena.

Mbuyelo u hlamusela dyangu wa yena tani hi muti lowo nga swela swinene na swona va kota ku hanya hi mali leyi a xavisaku swi makiwa swa yena.

Endzhaku ka loko a tele hi miehleketo yo sungula bindzu ra yena hi lembe ra 2017 mbuyelo uhlangane ni tshikelelo hi tlhelo ra swati mali laha anga tsandzeka ku fikelela milorho ya yena. Bindzu ra mbuyelo ri sungule hi lembe ra 2019 laha eka nkari wa sweswi a endlaka ni tintangu. Bindzu ra mbuyelo ri katsa ku printer swiambelo, swifaniso swa painting,  designer swiambalo, designer tintangu, wa drawer ni makhumbi ya miako

Mbuyelo ahi munhu loyi a nga dyondzela tirho lowo kambe I vone xiyimo xa yena ni dyangu wa yena laha a nga vona swi fanerile ku pfula bindzu a tirhisa mavoko ya yena a sukela ku tshama hi wona ku tsakela niku rhandza ka mbuyelo Iku vona bindzu ra yena ri ndlandlamuka ku fana ni mabinndzu yan’wani.

Nyiko ya mbuyelo yi sungule eka mhaka yo drawer laha anga sungula a drawer ku fika laha nga lemuka leswaku hi nyiko leyi anga hanya. Ndzhaku ka nkari a sungula ku endla swiambalo a xavisela vanhu ku fika loko a sungula ku endla tintangu ta Goi’nut. Ntangu ya Goi’nut yi xavisa R700 laha munhu a humesaku mali ya  R400 deposit vona va endla ntangu suka hansi va xava switirhisiwa leswi lavakaku.

“Mali ya deposit yi pfuna ngopfu tani hi leswi ani hlangana ni xiyimo ni endla tintangu loko vanhu va fanele ku hakela ivi va tsandzeka ku humesa mali leswi aswi endla ni tirhela ndzhaku” lawa I marito ya mbuyelo

Lava tsakelaka ku tihlanganisa na Mbuyelo Mathebula wa kumeka eka whatsapp/calls: 072 896 6327 na facebook page: Mbuyel Artking Mlk

HI Ngakane Malatji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *