Maphorisa ya famba 5KM ku tsakela n’hweti ya va manana…

Share the News

Hi Andrew Hlongwane

 

Ku hundza dzana  wa vaakatiko la va welaka ehansi ka masipala wa Tzaneen kwala xifundzankulu xa Limpopo va kumile ntsako va nga tiyimiselanga loko va ehleketeriwile hi maphorisa ya vona kusuka eswitichini swo hambana-hambana.

Kusukela ku tlangeriwa n’hweti ya va manana maphorisa ya switichi swa le hansi ka xiphemu xa Tzaneen lexi rangeriwaka hi manana General Maggie Mathebula va endlile ntsako swinene eka vaakatiko vo pfumala, lava nga tirheki xikan’we na la va va nga loveriwa hi la vo tisa xinkwa etafuleni.

Vaakatiko lava va averiwile hi swakudya ku nga loko va n’wana va vile na nkateko wo akeriwa ko tumbeta nhloko.

Ku ya hi maphorisa va hlamusela leswaku leswi swi hlohlotela vaakatiko leswaku va va na vuxaka exikari ka maphorisa na vaakatiko.

Eka yin’wana ya mintirho leyi maphorisa ya Ritavi xikan’we na Mama Bheka Ntsan’wisi Foundation na Vakhegula Vakhegula va tlangerile n’hweti ya va manana hi ku xixima vamanana va swa rihlaza eRitavi Detective Hall laha mutumbuluxi wa Vakhegula Vakhegula muhlohloteri nakona muhaxi eka xitichi xa vuhaxi xa Munghana Lonene, Mama Bheka Ntsan’wisi xikan’we na Tatana Nghetlenge Case Ngobeni, va vile na burisano wa kahle na va VEP, Vakhegula Vakhegula na NGO (Global Awakening Ministries).

Maphorisa va nyikiwile hungu ro hlohlotelo leswaku va nga heli matimba loko va hlangana na swiyimo swo hambana hambana loko va ri entirhweni nakona va fanerile ku tinyungubyisa hi ntirho wa vona.

Eku pfaleni ka mintlangu hinkwayo yo tlangela n’hweti ya va manana maphorisa ya endlile leswi va nge i fun walk ku ringana mpfhuka wa 5km na aerobics eMuhlaba Cross e rivaleni ra mintlangu ra Naughty Boys sports ehansi ka maphorisa ya Ritavi.

Sergeant Manamela wa Women’s Network emaphoriseni ya Ritavi ku ve mufambisi va ntirho wa siku.

Van’wana la va a va ri kona ku katsa va yindlu ya Vukosi, Frida Mageza, Ndzawulo ya Vululami SPP Nhemo, Ndzawulo ya Rihanyo Sister Homu, vavavalangi va muganga, Pastor Shipalana SJ, va bodo ya vuhumelerisi bya swifaniso leyi ayi rhangeriwile hi Idah Maloka, Gambling board’s tatana Sehlapelo, mutshama xitulu wa CPF Tatana Mokgalabone na Vision FM.

Vaakatiko va hlamuseriwile hi khombo leswaku swi na switandzhaku loko mutswari a heleketa n’wana ku ya surisa nandzu loko n’wana a endliwile nsele.

Swin’wana va tlhele va kombisa leswaku u nga ha khomiwa loko u tlanga maphepha hi mali ya vana.

Emaheteleleni va kombisile leswaku munhu a nga ha kuma xigwevo loko vo hangalasa swifaniso swa masangu eka vuhangalasi byin’wana na byin’wana hambi ku ri WhatsApp, Facebook kumbe social media yin’wana na yin’wana.

Sergeant Sholly Mathebula muvulavuleri wa xitichi xa maphorisa ya Ritavi na Sergeant Maurice Nkhwashu ku nga muvulavuleri wa xitichi xa maphorisa ya Tzaneen a va ri kona ku va timbhoni ta mintlangu leyi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *