Breaking News: Wansati U Khomiwile Hi Ku Dlaya Nuna eLimpopo.

Share the News

Maphorisa ya tiyisisile leswaku wansati wa makume mbirhi wa malembe (20) hi vukhale wo huma eLimpopo u khomiwile hi swihehlo swa mayelana na rifu ra nuna wa yena wa makume mbirhi ntlhanu wa malembe (25) hi vukhale.

Mhangu leyi yi humelerile epurasini ra le Mookgophong, naswona ku tshembiwa leswaku mhangu leyi yi humelerile endzhaku ka kuvholova exikarhi ka vatekani lava vambirhi.

Ku vikiwa leswaku ku holova kuve kona endzhaku ka loko wansati a hehlile nuna wa yena hi ku pfumala vutshembeki evukatini bya vona.

Maphorisa ya paluxa leswaku Wansati u tlavile nuna wakwe ku kondza a hundza emisaveni.

Mathunse Hlukani

Hlukani Mathunse is a talented journalist and media professional with a passion for storytelling and community engagement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *